PoIDS-actualizare-ghid-comunitati-de-seniori

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: a fost actualizat ghidul solicitantului - Condiții specifice „Comunități de seniori”
Adaugat la data 11 decembrie 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 a publicat un corrigendum la ghidul solicitantului Condiții specifice „Comunități de seniori”, Prioritate: P6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate.

corrigendum la ghidul solicitantului Condiții specifice „Comunități de seniori