PoCIDIF-ghidul-solicitantului-sprijin-pentru-intreprinderi-nou-infiintate-inovatoare

 Catalog-Item Reuse

PoCIDIF: Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”
Adaugat la data 10 iunie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare”, Prioritatea  1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR), Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 31 iulie 2024, ora 10.00.


Ghid 1.1.1 întreprinderi nou înființate inovatoare

Răspunsurile la întrebările, propunerile și observațiile primite