PoCIDIF-ghidul-solicitantului-proiecte-CDI-consortii-tematice-parteneri-publici-privati

 Catalog-Item Reuse

PoCIDIF: Ghidul solicitantului „Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați”
Adaugat la data 6 iunie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați”, aferent Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 28 iunie 2024, ora 10.00.


Ghid consortii PCIDIF_A1.1 Măsura 1.1.2