PoCIDIF-ghidul-solicitantulu-digitalizare-arhive-culturale

 Catalog-Item Reuse

PoCIDIF: Ghidul Solicitantului - Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale
Adaugat la data 21 mai 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale, Prioritatea 3. Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural.


Ghid M2 3.1

Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în perioada de consultare publică privind Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării Măsura 2: Promovarea dezvoltării economice și sociale prin digitalizarea arhivelor culturale.