PoCIDIF-Nota-de-clarificare-ICD-proiecte-etapizate

 Catalog-Item Reuse

PoCIDIF: Nota de clarificare a prevederilor Ghidului Solicitantului„Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate” și Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv – proiect etapizat
Adaugat la data 10 iulie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Nota de clarificare a prevederilor Ghidului Solicitantului „Infrastructuri de cercetare dezvoltare – proiecte etapizate”, Prioritate 1: Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate (FEDR), Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate și a Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv – proiect etapizat – apel 2, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor.

Nota de clarificare_ICD_Etapizate