PoCIDIF-Ghidul-Solicitantului-Dezvoltarea-de-continut-digital

 Catalog-Item Reuse

PoCIDIF: Ghidul Solicitantului Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale
Adaugat la data 9 mai 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale, aferent Acțiunii 3.1 – Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării, Măsura 1 – Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale.

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 30.05.2024, ora 10.00.


Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale_M1

Centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor primite în perioada de consultare publică a Ghidului Solicitantului Dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu pentru valorizarea culturii în scopul dezvoltării sustenabile locale și incluziunii sociale