Catalog-Item Reuse

A fost lansat un nou apel de proiecte pentru întreprinderile mici și mijlocii
Adaugat la data 29 august 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a lansat un nou apel de proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Apelul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nu sunt eligibile microîntreprinderile), valoarea finanțării acordate este între 1,5 și 6 milioane de euro, iar investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru:
• construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii;
• dotarea cu active corporale și necorporale.

Sunt eligibile investițiile care urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Mutenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Apelul nu are alocare pentru ITI, potențialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării pot depune proiecte și intră în competiție pe alocarea Regiunii Sud Est.

Ghidul solicitantului pentru acest apel a fost publicat pe site-ul www.inforegio.ro.​

Apelul este competitiv, finanțarea acordându-se în funcție de punctajul obținut (sunt evaluate toate proiectele depuse și se contractează proiectele care au obținut punctajul cel mai mare până la limita alocării financiare a apelului).Perioada de pregătire a proiectelor este de două luni, iar perioada de depunere este de o lună.
Având în vedere că nu a fost încă publicată prelungirea aplicabilității HG 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale, valoarea apelului lansat este de doar 150 de milioane de euro (corespunzător anului 2020). Ulterior, apelul ar putea fi suplimentat în concordanță cu reglementările în vigoare și cu disponibilitățile financiare.​

2.2-IMM-APEL—2020