POCU-GS-tineri-munca

 Catalog-Item Reuse

POCU: s-a lansat apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I”
Adaugat la data 26 noiembrie 2020

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs I”,Axa prioritară 1 – „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri" dedicat regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia.

Solicitanții și partenerii eligibili sunt entități relevante pentru măsurile finanțate în cadrul prezentului apel, respectiv:

▪ Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării - persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

▪ Organizații sindicale - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Organizații patronale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪ ONG-uri;

▪ Organizații de tineret, legal constituite;

▪ Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;

▪ SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);

▪ Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare; ▪ Asociații de întreprinderi2

​Pentru detalii privind Acțiunile sprijinite în cadrul apelului consultaţi Ghidul Solicitantului, ataşat.

GS CS Viitor pentru tineri NEET s I 2020