POCU-GS-invatamant-preuniversitar

 Catalog-Item Reuse

POCU publică ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”
Adaugat la data 4 octombrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lansează apelul non-competitiv „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 5 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 29 octombrie 2021, ora 16.00.

GSCS_10.1_Minoritati_1.10.2021_final