POC-ordin-apel-infrastructuri-CD

 Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Competitivitate: Ordin pentru deschiderea apelului de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare
Adaugat la data 6 septembrie 2021

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ordinul nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european.

Ordinul nr. 919/02.09.2021

Ghid clustere Actiunea 1.1.1, Apel 3 - POC