POC-Ghid-Finantare-Covid

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” și Acțiunii 4.1.2 – „Sprijin pentru capital de lucru” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19
Adaugat la data 27 august 2021

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” și Acțiunii 4.1.2 – „Sprijin pentru capital de lucru”; Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Ghidul Solicitantului se adresează Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în parteneriat cu Agențiile Regionale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 26.08.2021 până la data de 09.09.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AMPOC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.​

Ghid COVID Axa nr. 4 26.08.2021