POC-Axa-2-Finantare-Covid

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4
Adaugat la data 13 septembrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive”, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.


Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

• Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

• Dotarea cu active corporale, necorporale.


Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 10.09.2021 până la data de 24.09.2021, ora 17.00. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AMPOC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.


Forma consultativă a GS _POC_411​