PNRR-lansare-apel-IMM-proiecte-granturi-tehnologii-digitale-avansate

 Catalog-Item Reuse

PNRR: se lansează apelul de proiecte Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate
Adaugat la data 22 martie 2024

​Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a anunțat lansarea apelului de proiecte Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Apelul de proiecte se lansează în data de 25.03.2024 prin aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

Obiectivele apelului: sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate cum ar fi: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică, favorizând creșterea competitivității.

Solicitanți eligibili: IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii), înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021, care depun proiecte în parteneriat:

  • lider de parteneriat – IMM care nu desfășoară activitate în domeniul IT
  • partener – IMM care desfășoară activitate în domeniul IT

Alocarea apelului de proiecte:

  • Bugetul total este de 150 milioane euro, echivalent în lei.
  • Valoarea finanțării nerambursabile cumulate ce poate fi acordată pentru un proiect (se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de parteneriat, indiferent de categoria IMM în care se încadrează partenerul, după cum urmează:

a) Microîntreprinderi – 500.000 – 600.000 euro;

b) Întreprinderi mici – 500.000 – 1.500.000 euro;

c) Întreprinderi mijlocii – 500.000 – 3.000.000 euro.

​Activitățile eligibile

  • Activități aferente ajutorului de stat regional (Lider de parteneriat)
  • Activități pentru cercetare – dezvoltare (Lider de parteneriat și Partener)
  • Activități aferente ajutorului de minimis (Lider de parteneriat)

Indicatorul cantitativ aferent prezentului apel este de 108 contracte de finanțare semnate.

Apel competitiv, cu depunere la termen (25.03.2024 – 07.05.2024 – etapă depunere proiecte).

 

​PNRR_Investiția 3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat, Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor

Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Sursa: https://mfe.gov.ro/