PNRR-finațare-înființare-platforme-de-gunoi-de-grajd-fermieri

 Catalog-Item Reuse

PNRR: finanțare pentru înființarea de platforme de gunoi de grajd și sisteme de biogaz
Adaugat la data 9 martie 2023

​Componenta 3 Managementul deșeurilor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prevede înființarea a 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile. Măsura de investiții va fi implementată de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.

PNRR - Componenta 3 Managementul deșeurilor

​​I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile (Alocare: 255 mil. euro)

Ca urmare a investiției, 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile vor fi instituite și puse în funcțiune în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor până în Q2 2026.

Măsura de investiții vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd după cum urmează:

a. 150 de sisteme integrate comunale (platformă comunală, platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente pentru gestionarea compostului);

b. 94 de sisteme comunale integrate pentru comunități cu platformă comunală existentă (platforme individuale pentru fermieri mici și mijlocii și echipamente pentru gestionarea compostului);

c. 5 sisteme de compostare pentru comunitățile cu ferme mari (stație de compostare și echipamente pentru gestionarea compostului);

d. 5 sisteme de biogaz pentru comunități cu ferme foarte mari (cu capacități electrice de cel puțin 300 KWh și capacități de încălzire de cel puțin 300 kWth).

***

***

Selecția proiectelor pentru fermele mari și UAT-uri se va face după principiul cel mai mare impact pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției, iar proiectele destinate reducerii poluării cu nitrați vor viza în principal zonele în care se înregistrează concentrații ridicate în apele subterane și tendințe de creștere ale acestui indicator, precum și zone cu un număr ridicat de animale crescute în ferme mici și mijlocii. Dintre criteriile de selecție, se menţionează următoarele:​

  • numărul de animale, pentru a dovedi sursa reală (nu istorică) a poluării;

  • concentrația și tendința nitraților în apele subterane; - disponibilitatea unui amplasament adecvat pentru construcții;

  • ​analiză cost-beneficii pozitivă; demonstrarea sustenabilității pe termen lung a investiției, inclusiv a modelelor de economie circulară (cu accent pe stațiile de biogaz);

  • disponibilitatea resurselor financiare pentru cofinanțare și pentru operarea în continuare a investițiilor;

  • consultări publice pozitive care demonstrează acceptarea socială a investiției de mediu.

Fermierii mici și mijlocii care vor beneficia de platforme mici trebuie să locuiască în comunități în care platformele de gestionare a gunoiului de grajd sunt funcționale sau în care se vor construi platforme noi și să fie proprietarii animalelor crescute în comunitățile respective.

Componenta 3 – Managementul deșeurilor , pentru detalii aici ➡ https://mfe.gov.ro/pnrr/

Data estimativă de lansare a apelului este 01.06.2023

PNRR: calendarul apelurilor actualizat la data de 02.03.2023