PNRR-consultare-publica-ghidul-solicitantului-dotare-echipamente-digitale-materiale-didactice-invatamant-preuniversitar

 Catalog-Item Reuse

PNRR: Ghidul solicitantului pentru apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”, în consultare publică
Adaugat la data 22 noiembrie 2022

​Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar,  apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Prin prezentul apel, prin intermediul autorităților administrației publice locale din România, constituite la nivel județean, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și care sunt înființate in cadrul universităților de stat, cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive, prin finanțare PNRR. Prin liniile de finanțare aferente investițiilor I9, I11, I13, consiliile județene pot obține granturi pentru achiziția de mobilier pentru sălile de clasă, spațiile destinate activităților extrașcolare și sportive, pentru laboratoarele și cabinetele de asistență psihopedagogică din rețeaua școlară județeană, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivel local și centralizate la nivel județean. Investițiile sunt direcționate către asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului educativ, prin dotarea cu mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv în format digital.

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

În cadrul acestui apel vor fi susținute 4 tipuri majore de investiții:

  • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic,

  • dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic,

  • dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive,

  • echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Feedback-ul referitor la ghidul publicat poate fi trimis pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 21 - 25 noiembrie 2022.


Ghid_dotari_preuniversitar_CP

Anexe_ GS_CP