PIDS-ghidul-solicitantului-servicii-comunitare-pentru-copii-si-familii

 Catalog-Item Reuse

Programul Incluziune și Demnitate Socială: Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”, în consultare publică
Adaugat la data 18 martie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială a lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protectie specială”,  apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii.

Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fi:

  • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, publici si privați

Parteneri eligibili:

  • Autorități publice locale (în cazul în care UAT este comună sau, după caz, dacă la nivelul orașului sau municipiului nu este înființată o Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridica distincta);
  • Direcțiile de Asistență Socială cu personalitate juridică de la nivelul UAT;
  • Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel de județ/sector al Municipiului București;
  • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii privați.​


Pentru detalii privind activitățile eligibile ⬇️​


GS CS_P05_Servicii comunitare_reintegrare