PEO-ghidul-solicitantului-stimularea-ocuparii-servicii-integrate

 Catalog-Item Reuse

PEO: Ghidul Solicitantului Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate
Adaugat la data 1 iunie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare a publicat Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate”, apeluri de timp competitiv finanțate din Prioritatea P03 „Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți”.

Pentru aceste apeluri solicitanții eligibili sunt:

  • Furnizori de formare profesională a adulților publici și privați, autorizați conform legii
  • Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă publici și privați, acreditați conform legii
  • Centre de evaluare și certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, autorizate, conform legii
  • Serviciul Public de Ocupare (ANOFM/AJOFM si alte instituții aflate în coordonarea/ subordonarea ANOFM)

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 31.05.2024, ora 16:00, până în data de 09.09.2024, ora 16:00.


GS CS masuri integrate - 3.a.1.2competitiv

lista de răspunsuri la întrebările, propunerile și observațiile formulate în cadrul procesului de consultare publică aferent Ghidului Solicitantului Condiții Specifice – „Sprijin pentru stimularea ocupării prin furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate".