PAC-modificare-cadru-general-interventii-sectoarele-vegetal-zootehnic

 Catalog-Item Reuse

PAC 2023-2027: proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic
Adaugat la data 19 aprilie 2023

Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost postat, la secțiunea Transparență Decizională, un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat.

Prin prezentul proiect de act normativ se modifică unele prevederi din cadrul general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, pentru perioada 2023-2027, după cum urmează:

- definiția berbecului/ţapului cu certificat de origine, în sensul stabilirii vârstei maxime de 8 ani;

- eliminarea din textele prevăzute la art. 6 și art. 7 a dimensiunii suprafeței exploatației pentru legume în sere și solarii care beneficiază de sprijin cuplat de 0,3 ha, în condițiile în care cerința minimă care trebuie respectată pentru a primi plăți directe este ca limita fizică de suprafață a unei exploatații să fie de 1 ha, potrivit pct. 4.1.7.1. din Planul Strategic PAC 2023-2027;

- corectarea unor termeni, conform literaturii de specialitate, în tot cuprinsul hotărârii.

Comunicat de presă MADR ➡ https://bit.ly/40j5b07

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici ➡ https://bit.ly/3MQjzde