Orizont-Europa

 Catalog-Item Reuse

Peste 14 miliarde de euro în Orizont Europa pentru o Europă mai sănătoasă, mai verde și mai digitală
Adaugat la data 22 iunie 2021

​​Comisia a adoptat programul principal de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, în care sunt prezentate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 14,7 miliarde de euro.

Aceste investiții vor contribui la accelerarea dublei tranziții verzi și digitale, la redresarea sustenabilă în urma pandemiei de coronavirus și la consolidarea rezilienței UE față de crizele viitoare. Investițiile îi vor sprijini pe cercetătorii europeni prin burse, formare și schimburi, vor pune bazele unor ecosisteme de inovare europene mai conectate și mai eficiente și vor crea infrastructuri de cercetare de talie mondială.

În plus, ele vor încuraja participarea la nivel european și mondial, consolidând totodată Spațiul european de cercetare. 

Aproximativ 5,8 miliarde de euro vor fi investiți în cercetare și inovare, pentru a sprijini Pactul verde european și angajamentul Uniunii de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050.

Fondurile vor sprijini proiecte care fac să progreseze cercetarea științifică în domeniul schimbărilor climatice și care dezvoltă soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la evoluțiile climatice.

De exemplu, activitățile vor accelera, într-un mod sustenabil și echitabil, tranziția către o energie și o mobilitate curate, vor contribui la adaptarea sistemelor alimentare, vor sprijini economia circulară și bioeconomia, vor contribui la menținerea și consolidarea absorbanților naturali de carbon din ecosisteme și vor promova adaptarea la schimbările climatice.

Transformarea deceniului actual în deceniul digital al Europei și punerea bazelor unor noi întreprinderi digitale într-o perspectivă pe termen mai lung reprezintă, la rândul lor, obiective centrale ale programului, care va asigura o creștere substanțială a investițiilor în acest domeniu.

Astfel, programul va contribui la utilizarea la maximum a întregului potențial al instrumentelor digitale și al cercetării și inovării bazate pe date în domeniul sănătății, al mass-mediei, al patrimoniului cultural și al economiei creative, al energiei, al mobilității și al producției alimentare, sprijinind modernizarea modelelor industriale și promovând poziția de lider a industriei europene.

Totodată, acest program de lucru va direcționa investiții totale în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus.

În concordanță cu instrumentul NextGenerationEU, fondurile vor contribui la construirea unei Europe post-coronavirus care va fi nu doar mai verde și mai digitală, ci și mai rezilientă față de provocările actuale și viitoare. Este vorba, printre altele, de modernizarea sistemelor de sănătate și de consolidarea capacităților de cercetare, în special pentru dezvoltarea de vaccinuri.

Primele cereri de propuneri se vor deschide la 22 iunie pe portalul de finanțare și licitații al Comisiei. Zilele europene ale cercetării și inovării, care se vor desfășura în perioada 23 - 24 iunie, reprezintă o ocazie pentru factorii de decizie, cercetători, inovatori și cetățeni de a discuta împreună despre programul Orizont Europa.

În perioada 28 iunie - 9 iulie vor avea loc Zilele informării cu privire la programul Orizont Europa, un eveniment destinat potențialilor candidați.

Sursa: Comisia Europeană, euroactiv