OUG-cadru-legal-proiecte

 Catalog-Item Reuse

OUG pentru stabilirea cadrului legal pentru demararea proiectelor din domeniile transport, deșeuri, îmbunătățirea sistemului de răspuns și din domeniul infrastructurii spitalicești
Adaugat la data 8 septembrie 2022

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 8 septembrie a.c., Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește cadrul legal pentru demararea proiectelor din domeniile transport, deșeuri, îmbunătățirea sistemului de răspuns și din domeniul infrastructurii spitalicești și ambulatorii, până la aprobarea formală de către Comisia Europeană a:

•        Programului Transport,

•        Programului Dezvoltare Durabilă și

•        Programului de Sănătate

​Astfel, se operaționalizează o treime din fondurile alocate în Politica de Coeziune prin stabilirea mecanismelor financiare și de implementare a programelor și proiectelor. Peste 16,638 miliarde de euro din cele aproximativ 45 de miliarde de euro vor finanța proiecte de infrastructură de transport, sănătate, alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor.

Alocările pentru care se stabilește mecanismul financiar pentru începerea investițiilor din fondurile alocate în perioada de programare 2021-2027, la nivelul Programului Operațional Transport (POT), Programului Operațional Dezvoltare (PODD) Durabilă, Programului Operațional Sănătate (POS) sunt:

a) infrastructura de transport – 9,7 miliarde euro

b) infrastrucutura de apă-canalizare – 3,05 miliarde euro

c) infrastructura de gestionare a deșeurilor – 500 milioane euro

d) infrastructura de risc (achiziționarea a 1.200 de ambulanțe) – 488 milioane euro

e) infrastructura de sănătate – 2,9 miliarde euro care vizează prioritățile:

-   Finanțarea spitalelor regionale

-  Investiții în cabinetele de medicină de familie/primară + ambulatorii

- Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei 

-  Infrastructură și echipamente în domeniile oncologie și transplant

Pentru detalii - INFORMAŢIE DE PRESĂ