Notificare-POPAM-Covid

 Catalog-Item Reuse

NOTIFICARE privind suspendarea contractelor de finanțare pentru beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
Adaugat la data 20 martie 2020

Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM  propune aprobarea suspendării contractelor de finanțare pentru beneficiarii Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, celor care vor solicita această suspendare, până la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României.

Menționăm faptul că, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României, Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM va demara procedura de modificare a contractelor de finanțare, suspendate la cererea beneficiarilor, prin întocmirea unui act adițional la acestea, ce va avea ca obiect prelungirea duratei de implementare/execuție a proiectelor, cu perioada instituită de la declararea stării de urgență pe întreg teritoriul României până la încetarea acesteia.

POPAM_Notificare_privind_suspendarea_contractelor_finanțare