Ministerul-Transporturilor-si-Infrastructurii-apel-proiecte-dezvoltare-infrastructura-transport-multimodal

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: a fost lansat apelul de proiecte dedicat dezvoltării infrastructurii de transport multimodal
Adaugat la data 15 aprilie 2024

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport 2021-2027, a lansat apelul de proiecte destinat finanțării dezvoltării infrastructurii de transport multimodal (PT/136/P7).

Alocarea totală prin intermediul acestui apel din cadrul Priorității 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal este de 15 mil. euro (UE+BS), cu un buget limită de contractare de 45 mil. euro.

Pot depune proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea terminalelor intermodale (cu excepția infrastructurii dedicate transportului de combustibili fosili):

  • administratorii portuari
  • operatorii portuari privați
  • operatorii de transport naval
  • operatorii de terminale logistice
  • autoritățile locale sau regiile
  • serviciile care administrează terminalele intermodale/ multimodale

Apelul este de tip competitiv pentru investițiile din sectorul transportului multimodal, cu excepția infrastructurii care deservește transportul de combustibili fosili, termenul limită de depunere fiind 15 octombrie 2024, ora 23:59.  

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect depus vor viza:

  • construcția/ modernizarea infrastructurii terminalelor intermodale și multimodale situate pe rețeaua TEN-T, incluzând infrastructura rutieră și feroviară de acces, linii de cale ferată, drumuri și platforme interioare, utilități, împrejmuire
  • activități privind dezvoltarea de centre logistice multimodale inclusiv Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel: construcțiile administrative, depozitele și echipamentele pentru manipularea mărfurilor.

⬇️

Lansarea apelului dedicat dezvoltării infrastructurii de transport multimodal (PT/136/P7) – comunicat de presă MTI

 

Ghid P7 apel 136 _ versiunea actualizată

Anexa 4 la Ghidul solicitantului publicată în data de 8 septembrie, poate fi consultată accesând

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Pentru noutăți în timp real și informații detaliate despre Programul Transport 2021-2027 urmăriți și accesați www.mt.ro