Metodologie-indicatori-POC

 Catalog-Item Reuse

Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 - versiunea noiembrie 2021
Adaugat la data 24 noiembrie 2021

AM POC publică Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 – versiunea noiembrie 2021.

Metodologie Indicatori - POC 2014-2020 – ver nov 2021