MMAP-ghid-finantare-sprijinirea-investitiilor-destinate-productiei-de-compost

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: ghidul de finanțare pentru sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile, în consultare publică
Adaugat la data 19 aprilie 2024

Ghidul de finanțare pentru sprijinirea investițiilor destinate producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile a fost pus în consultare publică, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Investiția este realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul deșeurilor și vizează dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.

Obiectivul acestei componente: accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt unitățile administrativ – teritoriale, organizate la nivel de județ, oraș și comună.

Cheltuielile eligibile pentru înființarea sistemelor de producere a compostului vizează:

  • lucrări privind amenajarea terenului și asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, în interiorul amplasamentului
  • lucrări privind organizarea de șantier
  • Investiția de baza constând in construcții și instalații, dotări, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (vehiculele/utilajele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă, din punct de vedere al respectării mediului)
  • cheltuieli de supervizare
  • cheltuieli legate de informare și publicitate, cu respectarea prevederilor manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR

 

Ghid PNRR C3_I2_C_Compost_forma consultativă