MADR-HG-cadru-general-interventii-specifice-dezvoltare-rurala-PSPAC

 Catalog-Item Reuse

MADR: A fost aprobată Hotărârea care completează HG 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027
Adaugat la data 15 martie 2024

În ședința Guvernului din data de 14 martie 2024 a fost adoptată Hotărârea pentru modificarea și completarea HG nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Prezentul act normativ stabilește modificarea și completarea HG 1570/2022 în vederea asigurării  corelării cu ultima versiune a PS 2023-2027, astfel cum acesta a fost amendat la nivelul anului 2023.

Totodată, Hotărârea de Guvern vizează:

- clarificarea unor termeni și expresii, astfel încât, utilizarea acestora în cuprinsul actului normativ și ulterior în actele subsecvente de punere în aplicare, să asigure un nivel ridicat de înțelegere din partea tuturor persoanelor interesate;

- modificarea și completarea prevederilor care necesită asigurarea unei abordări unitare cu intervențiile finanțate din FEGA, conform HG 1571/ 2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru detalii ⬇️

A fost aprobată Hotărârea care completează HG 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 – comunicat de presă MADR