Investiții-în-activități-productive

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POC: Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive"
Adaugat la data 22 decembrie 2021

​Consultare publică, POC: Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive"

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene relansează în consultare publică Ghidul – „Investiții în activități productive"​, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Proiectele care vor fi finanțate în cadrul apelului apel vor sprijini investiții în activități productive și vor avea ca activități eligibile:

  • Dotarea cu active corporale, necorporale;

  • Modernizarea spațiilor de producție/ servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro (300.000.000 FEDR şi 58.384.803,64 euro, finanțări de la bugetul de stat).​

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, 21 decembrie 2021 –  04 ianuarie 2022, ora 17.00. Propunerile și sugestiile persoanelor/ entităților interesate sunt așteptate la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

Acțiunea 4.1.1 - Investiții în activități productive​ - variantă word​