HG-cadrul-general-de-implementare-a-operatiunilor-cofinantate-din-FEAMPA

 Catalog-Item Reuse

Guvernul României: stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027
Adaugat la data 1 martie 2024

În ședința Guvernului din data de 28 februarie 2024 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027.

Prin actul normativ aprobat se instituie, pentru perioada de programare 2021-2027, regulile aplicabile cheltuielilor realizate din fonduri externe nerambursabile UE și din cofinanțarea națională a operațiunilor din bugetul de stat.

Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 a fost necesară ca urmare a aprobării de către  Comisia Europeană a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027 al României pentru sprijin acordat din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.

 

Vezi și ⤵️

Comisia Europeană a aprobat Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027: FEAMPA alocă indicativ 37 de milioane de euro Mecanismului financiar ITI Delta Dunării – 06 decembrie 2022