Ghidul-solicitantului-comunitati-seniori

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: ghidul solicitantului „Comunități de seniori“ pentru asigurarea de locuințe sociale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative
Adaugat la data 31 iulie 2023
Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ghidul solicitantului  „Comunități de seniori“ –  Prioritate: P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) și Obiectiv specific: ESO4.11.

Acțiunile specifice prezentului apel de proiecte au în vedere asigurarea de locuințe sociale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative. De asemenea, se are în vedere sprijinirea dezvoltării centrelor de zi de asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice vulnerabile.


 
Solicitanți eligibili:

Furnizori de servicii sociale acreditați în parteneriat sau nu, cu autorități publice locale din localitatea/localitățile în care se implementează proiectul


Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 10.08.2023, ora 16.00, până în data de 11.12.2023, ora 16.00.