GS-masuri-tineri-NEET

 Catalog-Item Reuse

POCU publică ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
Adaugat la data 8 octombrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEETs – Stimularea mobilității si subvenționarea locurilor de muncă” Axa prioritara 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific O.S1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 08 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 22 octombrie 2021, ora 16.00.

 

ANOFM _GSCS_AP 1_Măsuri pentru tinerii NEET I