DGP-AM-POPAM-ghid-selectarea-strategiilor-de-dezvoltare-locala

 Catalog-Item Reuse

DGP AM POPAM Ghidul pentru Acțiunea: 3.1.2 Selectarea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit și acvacultură, în consultare publică
Adaugat la data 8 martie 2024

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM a publicat varianta consultativă a Ghidului pentru Acțiunea: 3.1.2 Selectarea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit și acvacultură.

 

Ghidul solicitantului - Acțiunea: 3.1.2 Selectarea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit și acvacultură _ forma consultativă

Cetăţenii şi institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până pe data de18.03.2024 (inclusiv)  pe adresa de e-mail pescuit@madr.ro.