Comisia-Europeană-lansare-apeluri-proiecte-investitii-interregionale-inovare

 Catalog-Item Reuse

Comisia Europeană: Au fost lansate apeluri de proiecte pentru noi investiții interregionale în inovare (I3)
Adaugat la data 7 iunie 2024

Comisia Europeană a lansat în data de 6 iunie 2024 două apeluri de proiecte în cadrul Instrumentului I3 (investiții interregionale în inovare), cu un buget total de 67 de milioane EUR.

Instrumentul de investiții interregionale în inovare (I3) finanțat din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) reprezintă o oportunitate de a sprijini portofoliile interregionale de investiții ale companiilor, aducând inovație pe piață la niveluri înalte de maturitate tehnologică (TRL 6-9) și remodelând lanțurile valorice interregionale al UE în contextul Strategiilor de Specializare Inteligentă (S3).

 

Apelurile sunt organizate pe două componente:

Componenta 1 vizează consorții de actori de inovare din regiuni (cu diferite niveluri de dezvoltare și performanță în inovare) cu domenii de specializare inteligentă comune sau complementare, care sunt gata să facă investiții în proiecte de inovare interregionale.

Componenta 2a se concentrează pe sprijinirea investițiilor interregionale în inovare care vizează dezvoltarea lanțurilor valorice în regiunile mai puțin dezvoltate și consolidarea integrării actorilor din inovare în lanțurile valorice ale UE.

 

Bugetul total disponibil estimat pentru apeluri pentru 2024 este de 31 de milioane EUR pentru componenta 1 și de 36 de milioane EUR pentru componenta 2a. Termenul limită de depunere a cererilor pentru ambele componente este 5 decembrie 2024, ora 17.00 CET.

Mai multe detalii despre cele două apeluri pot fi accesate prin intermediul link-ului: https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/06-06-2024-new-interregional-innovation-investments-i3-instrument-calls-are-out_en

​O sesiune de informare cu privire la apelurile adresate solicitanților eligibili va fi organizată online în data de 13 iunie 2024. Înregistrarea se poate realiza prin intermediul link-ului: https://eismea.ec.europa.eu/events/online-info-session-interregional-innovation-investments-i3-instrument-calls-strand-1-and-2a-13-june-2024-06-13_en .


Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est