Cercetare-Inovare-ghidul-solicitantului-parteneriate-misiuni-Orizont-Europa

 Catalog-Item Reuse

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: Ghidul Aplicantului pentru Investiția 7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa
Adaugat la data 7 mai 2024

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat lansarea investiției 7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa, cu finanțare din fondurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În cadrul prezentului apel de proiecte pot  participa:

  • orice organizație de cercetare din sistemul național de cercetare-dezvoltare sau întreprinderi cu activitate de cercetare din România care, la data lansării prezentului apel, derulează activități de cercetare, dezvoltare și inovare în calitate de lider sau membru de consorțiu în cadrul proiectelor finanțate prin parteneriatele europene, inclusiv pentru perioada de tranziție 2022-2023, din cadrul programelor-cadru de cercetare-dezvoltare-inovare Orizont 2020 pentru perioada de tranziție și Orizont Europa, sau al misiunilor UE din cadrul Orizont Europa acceptate la finanțare la data lansării prezentului apelul de proiecte

Alocarea financiară din fonduri PNRR aferentă prezentului apel de proiecte este de 16.500.000 euro. Finanţarea maximă acordată este de 300.000 euro.

Activitățile eligibile sunt:

  • Cercetare fundamentală (doar în combinație cu cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate sau activități de inovare)
  • Cercetare industrială
  • Dezvoltarea experimentală
  • Studii de fezabilitate
  • Activități de inovare

Perioada de depunere a proiectelor este 08.05.2024 ora 12:00 - 28.06.2024 ora 16:00.

​1. OMCID nr. 20700/26.04.2024 privind aprobarea Ghidului Aplicantului pentru Investiția 7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa, Componenta "Co-finanțarea proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor europene și misiunilor UE" din cadrul Planului național de redresare și reziliență – Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și lansarea investiției

2. Ghidul aplicantului

3. Anexe I7

4. Contract de finanțare

5. Descriere platformă proiecte

6. Manual de identitate vizuală