CP-ghid-clustere-POC-Axa2

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POC: Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3

Adaugat la data 20 iulie 2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3.

Ghidul este în consultare publică în perioada 17 – 30.07.2020. Propunerile și observațiile persoanele și entităților interesate pe marginea documentului sunt așteptate adresa de e-mail: fonduri.oipsi@adr.gov.ro. Acestea vor fi centralizate de Organismul Intermediar pentru promovarea Societății Informaționale și analizate împreună cu AM POC.

CONSULTARE PUBLICĂ POC_Axa2_Ghidul solicitantului CLUSTERE