CP-HG-Minimis-apicultura

 Catalog-Item Reuse

Consultare Publică: Hotărâre de Guvern privind acordarea ajutorului de minimis apicultorilor afectați de fenomenele hidrometeorologice
Adaugat la data 13 august 2020

​Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat în consultare publică o Hotărâre de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.

Schema se adresează întreprinderilor/ întreprinderilor unice, respectiv:

  • apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
  • apicultorilor, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Propunerile și sugestiile pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării (12 august) la adresele de e-mail: voicu.tanase@madr.ro sau dan.sandu@madr.ro.

HG-ajutor-minimis-sector-apicol