CE-valorificarea-talentelor-in-Europa

 Catalog-Item Reuse

Valorificarea talentelor în Europa: un nou impuls pentru regiunile UE
Adaugat la data 1 iunie 2023

Europa are talente. Dar talentele trebuie stimulate, cu atât mai mult cu cât UE trece printr-o tranziție demografică importantă. Acest lucru este cu atât mai necesar în regiunile afectate de scăderea forței de muncă și de ponderea scăzută a persoanelor cu studii superioare, precum și în regiunile afectate de plecarea tinerilor.

Comisia Europeană lansează „mecanismul de stimulare a talentelor". Acest mecanism va sprijini regiunile UE afectate de declinul accelerat al populației în vârstă de muncă să formeze, să păstreze și să atragă persoanele, aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda impactul tranziției demografice.

Mecanismul este prezentat în Comunicarea privind valorificarea talentelor în regiunile Europei și este prima inițiativă-cheie din 2023 care contribuie la Anul european al competențelor, astfel cum a fost propus de Comisie, care urmărește să dea un nou impuls inițiativelor de recalificare și perfecționare. 

informarea Cancelariei Prim-Ministrului privind lansarea Inițiativei Comisiei Europene „Valorificarea talentelor în Europa"

C.E. - ​Valorificarea talentelor în regiunile Europei