CE-cadrul-financiar-multianual-2021-2027

 Catalog-Item Reuse

Infografic – Cadrul financiar multianual 2021-2027
Adaugat la data 29 ianuarie 2021

​În urma aprobării de către Parlamentul European la 17 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027. Se așteaptă ca majoritatea programelor sectoriale de finanțare ale UE să fie adoptate în prima parte a anului 2021, urmând să se aplice retroactiv de la începutul anului 2021.

Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în următoarea perioadă de șapte ani.

În viitorul cadru financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către priorități noi și către priorități consolidate, în toate domeniile de politică ale UE, inclusiv tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua să beneficieze de o finanțare importantă și vor fi modernizate pentru a se asigura contribuția lor optimă la redresarea economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE.

Pentru detalii ➡ ​​CE_CP_cadrul financiar multianual 2021-2027​


Multiannual financial framework 2021-2027 and Next Generation EU


Vizualizați întregul infografic


https://www.consilium.europa.eu/ro/