C4T-GROUNDWORK-asistenta-tehnica-proiecte-conservarea-biodiversitatii-energie-verde

 Catalog-Item Reuse

C4T GROUNDWORK - apel de proiecte pentru consultanță personalizată și management în procesul de pregătire/implementare a proiectelor care sprijină Green Deal
Adaugat la data 16 februarie 2024

C4T GROUNDWORK oferă asistență tehnică pentru a permite statelor membre ale UE și regiunilor să implementeze eficient tranzițiile de sustenabilitate cu finanțare din FEDR și FC. Asistența tehnică personalizată va fi oferită beneficiarilor selectați de către experți tehnici numiți de Comisia Europeană și Secretariatul C4T.

Grupurile țintă pentru asistența tehnică sunt autoritățile publice:

  • autoritățile de gestionare și implementare a fondurilor UE
  • autoritățile de mediu și energie
  • formele de administrație locală și regională

 Instrumentul de asistență tehnică C4T GROUNDWORK  acoperă o gamă largă de domenii tematice:

  • eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • energie regenerabilă
  • adaptarea la schimbările climatice
  • apa și managementul durabil al apei
  • economie circulară și economie eficientă din punct de vedere al resurselor
  • protecția și conservarea naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi

 

Pentru detalii ⬇️

C4T Groundwork – Ghidul de aplicare