Anunt-pentru-lansarea-apelului-3-proiecte-pentru-clustere-de-inovare

 Catalog-Item Reuse

POC, Axa 1 - Anunț pentru lansarea apelului 3 „Proiecte pentru clustere de inovare”
Adaugat la data 8 septembrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, apel 3.

Codul apelului în aplicația MySMIS este POC/975/1/1/Mari infrastructuri de CD.
Ghidul solicitantului, în baza căruia se vor finanța proiectele depuse, a fost aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor şi proiectelor europene cu numărul 919/02.09.2021.
 
Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 60 de zile, după cum urmează:
Data deschiderii apelului: 08.09.2021, ora 09:00:00.
Data închiderii apelului: 07.11.2021, ora 23:59:59.
 
În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:
• Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente;
• Activități de inovare în clustere;
• Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
• Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare.
 
Bugetul total alocat pentru apel este de 122.243.657,12 lei (echivalent a 24.838.699 Euro), din care 103.907.107,82 lei FEDR (echivalent a 21.112.894 Euro), din care bugetul alocat pentru zona ITI Delta Dunării este în valoare de 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro), cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii, până la valoarea de 244.487.314,25 lei (echivalent a 49.677.398 euro), dintre care 207.814.215,64 lei fonduri FEDR (echivalent a 42.225.788 euro).
 
Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între minimum 2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 Euro) și maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 Euro).
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.mfe.gov.ro/