Anunt-incepere-proiect-POAT

 Catalog-Item Reuse

Asistență Tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă
Adaugat la data 25 noiembrie 2019
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII derulează, începând cu 01 ianuarie 2019, proiectul ”Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul strategiei integrate de dezvoltare durabilă”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 60 de luni, respectiv de la 01 ianuarie 2019 până la data de 31 decembrie 2023, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 20.380.418,36 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 16.914.912,28 lei.

Obiectivul general al proiectului este susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor pe sectoare prioritare ale SIDD DD, în vederea dezvoltării durabile a teritoriului ITI Delta Dunării.

Principalele rezultate previzionate în cadrul proiectului sunt: 2 conferințe organizate (de deschidere proiect și închidere proiect), 3 conferințe tematice organizate, 5 Forumuri de Monitorizare organizate, 8 întâlniri ale membrilor Comitetului Consultativ/ subcomitetelor din cadrul CC desfășurate, 75 ateliere de lucru organizate, 6 experți puși la dispoziția beneficiarilor, minimum 48 de întâlniri organizate prin CARAVANA ITI Delta Dunării, minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate, minimum 20 de materiale/ articole/ clipuri video etc. realizate pentru promovarea exemplelor de bune practici, minimum 5 parteneriate/ colaborări etc. încheiate, anunțuri afișate prin intermediul mijloacelor online (facebook, google, instagram), avize de conformitate emise pentru solicitanți, proiecte aflate în implementare și postimplementare – monitorizate, vizite la locul de implementare a proiectelor finanțate în teritoriul ITI, participări la întâlniri AM-uri/ Ministere, condiții tehnice și logistice corespunzătoare asigurate pentru funcționarea aparatului tehnic al ADI ITI DD, 180 de zile de instruire asigurate pentru personalul ADI ITI DD, 4 vizite – schimburi de experiență cu alte teritorii ITI/ entități ce implementează strategii de dezvoltare finanțate prin intermediul mecanismului ITI, website îmbunătățit și întreținut. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Informații suplimentare privind acest proiect se pot obține de la: 
Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com, www.itideltadunarii.com,  
Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817 
https://www.facebook.com/itideltadunarii