APIA-program-national-apicol

 Catalog-Item Reuse

APIA: 31 mai, termen limită pentru cererile de accesare a Programului Naţional Apicol
Adaugat la data 18 mai 2021

Cererile de intenţie pentru accesarea Programului Naţional Apicol vor putea fi înregistrate până la data de 31 mai anul în curs, anunță Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Cererile pot fi depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura A „Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori", și de către apicultori pentru acțiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral", respectiv D.3. „Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare".

În contextul actual, cererile de intenție împreună cu documentele atașate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean sau pot fi depuse la registratura Centrelor APIA, conform anunțului oficial.

Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura sau este pus la dispoziția solicitanților de către funcţionarii Centrelor APIA. Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenție pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie.

Cererile de plată se vor depune până la termenul limită de 31 iulie 2021.

Conform APIA, valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru Programul Naţional Apicol este de 51.128 mii lei.

APIA a menționat faptul că, oricare ar fi momentul depunerii cererii de plată, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.