AMPOIM-actualizare-planuri-management

 Catalog-Item Reuse

AM POIM actualizează planurile de management - A.P. 4, OS 4.1.
Adaugat la data 7 noiembrie 2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare actualizează Anexa 8 – Informaţii privind planurile de management şi planurile de acţiune aprobate pentru ariile naturale protejate / speciile de interes național, aferentă ghidului „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate" – axa prioritară 4, obiectivul specific 4.1.
Reamintim că apelul, cu un buget de 175,268 mil. euro, finanțează creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
Mai multe informații despre acest apel, aici: http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/