ADR-SE-consultare-publica-ghidul-solicitantului-dezvoltarea-infrastructurii-educationale-ITI-Delta-Dunarii

 Catalog-Item Reuse

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est: Ghidul solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar pentru teritoriul ITI Delta Dunării, în consultare publică
Adaugat la data 15 martie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar pentru teritoriul ITI Delta Dunării.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/5.1/ITI/1/2024 este de 1.152.941,58 euro (FEDR+ Bugetul de Stat), din care 647.059 euro FEDR.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

Activități de tip FEDR:

 • construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale pentru nivelul preșcolar, din mediul urban și rural.

Adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, se va face respectând legislaţia in domeniu, prin: asigurarea de rampe de acces, marcarea traseelor de acces, adaptarea spațiului de învățare pentru a facilita nu doar accesul, dar și funcționalitatea pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea accesului, a circulației orizontale și verticale, a accesului la grupuri sanitare, la sălile de clasă etc.

Activități de tip FSE:

 • asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
 • asigurarea accesului elevilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
 • consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
 • asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;
 • promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnaţional;
 • alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul priorității (ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

Categorii de solicitanți eligibili

 • Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţile administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Codului administrativ (OUG nr.57/2019)
 • Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a): Ex: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională
 • Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar)
 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară înfiinţate conform prevederilor legale
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus

 ⬇️⬇️​

Ghid 5.1 ITI - învățământ preșcolar, 14.03.2024

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 14.03.2024 și până în data de 13.04.2024 (ora 16.00).

Eventualele observații și propunerile cu privire la continutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.​

Sursa: https://regiosudest.ro/