ADR-SE-consultare-publica-ghidul-solicitantului-consolidarea-cladirilor-risc-seismic-ITI

 Catalog-Item Reuse

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est: Ghidul solicitantului - 2.2 ITI - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, în consultare publică
Adaugat la data 18 martie 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.2 ITI - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Apel dedicat Zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.2/ITI/1/2024 este de 10.460.313 Euro (FEDR+ Bugetul de Stat), din care 9.072.721 Euro FEDR .

Sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

 • evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică
 • elaborarea documentaţiei tehnice având în vedere atât consolidarea sesmică, cât și eficientizarea energetică, audit energetic ex-ante/post intervenție
 • consolidare structurală, conform expertizelor tehnice si tinând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse
 • În cadrul aceluiași proiect (pentru care activitatea principală vizează consolidarea clădirilor) se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind: lucrări de creștere a eficienței energetice și alte activități auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază.

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activitățile specifice propuse a fi finanțate prin PR  Sud-Est 2021 – 2027.

Categorii de solicitanți/parteneri eligibili:

 1. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 2. Autoritățile și instituțiile publice locale
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorţiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Ghid 2.2 ITI - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, 15.03.2024

​Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 15.03.2024 și până în data de 14.04.2024 (ora 16.00).

Eventualele observații și propunerile cu privire la conținutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

Sursa: https://regiosudest.ro/​