notificare-cu-privire-la-modificarile-pragurilor-aplicabile-procedurilor-de-achizitie-publica

 Catalog-Item Reuse

Notificare cu privire la modificările pragurilor aplicabile procedurilor de achiziție publică
Adaugat la data 22 decembrie 2017

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a transmis notificarea cu privire la modificări ale pragurilor valorice de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziții publice/sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrări și concesiuni de servicii precum și a anumitor contracte/acorduri-cadru de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

Notificare ANAP 21 decembrie 2017