mipe-liste-autoevaluare-beneficiari-fonduri-europene-achiziții

 Catalog-Item Reuse

MIPE: Listele de autoevaluare recomandate beneficiarilor de fonduri europene
Adaugat la data 23 mai 2022

​Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică Listele de autoevaluare în scopul verificării procedurilor de atribuire și a implementării contractului de achiziție publică/sectorială recomandate spre a fi utilizate de către beneficiarii de fonduri europene ca instrument de autoverificare a respectării legislației achizițiilor publice pe întreg parcursul derulării procesului de achiziție.

„Cu ajutorul acestor liste beneficiarii vor putea evita nereguli în derularea achizițiilor din cadrul proiectelor și, implicit, a eventualelor reduceri procentuale/corecții ce pot rezulta în urma procesului de verificare a contractelor de achiziție”, se arată într-un comunicat de presă al MPIE.

Suplimentar, MIPE le recomandă beneficiarilor de fonduri europene să utilizeze listele de autoevaluare pe parcursul derulării procesului de achiziție și să le prezinte ca document asumat în cadrul dosarului achiziției.

 

Lista de verificare a procedurilor de atribuire și a implementării contractului de achiziție publică – Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Lista de verificare a procedurilor de atribuire și a implementării contractului de achiziție sectorială – Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale