mfe-emis-ordinul-care-reglementeaza-achizitiile-efectuate-de-solicitantiibeneficiarii-privati

 Catalog-Item Reuse

MFE a emis ordinul care reglementează achizițiile efectuate de solicitanții/beneficiarii privați
Adaugat la data 18 august 2016

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Ordinul este în vigoare începând cu data de 12 august 2016 și reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român.

Ordinul​ nu se aplica următoarelor programe:

  • PNDR 2014-2020

  • Programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020

  • Mecanismul pentru Interconectarea Europei