legi-noi-privind-achizitiile-publice

 Catalog-Item Reuse

Legi noi privind achizițiile publice
Adaugat la data 26 mai 2016

În Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016, au fost publicate noile legi privind achizițiile publice, respectiv:

Legea 98/2016 privind achizițiile publice (clasice)
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac

în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor – Of. nr. 393/2016.