legea-achizitiilor-publice-a-fost-modificata-contracte-pentru-achizitiile-directe-fara-publicarea-prealabila-in-seap

 Catalog-Item Reuse

Legea achizițiilor publice a fost modificată: contracte pentru achizițiile directe, fără publicarea prealabilă în SEAP
Adaugat la data 21 decembrie 2017

Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse într-o ordonanță de urgență adoptată în ședința de Guvern de miercuri, 20 decembrie.
Un element de noutate al acestei ordonanțe este crearea cadrului legal care va permite, ulterior, prin detalierea în legislația secundară, încheierea de contracte fără publicarea prealabilă în SEAP a anunțului și documentației.
Este vorba aici despre achizițiile directe mici realizate de autoritățile contractante, în cazul cărora utilizarea platformei electronice actuale s-a dovedit a nu aduce eficiență, ci mai degrabă o birocratizare inutilă.

  • Criteriul prețului cel mai scăzut este eliminat la proiectare și execuție

Sunt clarificate condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate, stabilindu-se clar că această procedură se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, a acordurilor-cadru și a concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile prevăzute de lege. Procedura simplificată reprezintă modalitatea de realizare a achizițiilor publice sub pragurile impuse de legislația europeană, prin publicare numai la nivel național și cu utilizarea de termene mai scurte și cerințe minimale necesare pentru îndeplinirea contractului.

Este clarificată situația de excepție de la art. 19 din Legea nr. 98/2016, astfel încât autoritatea contractantă să poată aplica procedura simplificată sau, după caz, achiziția directă, pentru loturi individuale, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este precizat dreptul autorității contractante de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică numai după declararea ofertei câștigătoare și sub rezerva ca această condiție să fi fost prevăzută fie în documentația de atribuire, fie în anunțul de participare.

De asemenea, se introduce obligația autorității contractante de a solicita ofertantului/candidatului să precizeze, în ofertă sau în solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractanților propuși, numai dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau solicitării de participare.

O nouă prevedere specifică faptul că nu poate fi aplicat criteriul costului/prețului cel mai scăzut în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de proiectare și execuție. Clarificarea legislativă este necesară pentru a aduce un aport mai mare calității în raport cu prețul pentru contractele de lucrări care implică și partea de proiectare.

O altă clarificare vizează textul de lege în sensul că persoana care se consideră vătămată se poate adresa atât Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și instanței de judecată.