formulare-standard-in-domeniul-achizitiilor-publice

 Catalog-Item Reuse

Formulare standard în domeniul achizițiilor publice
Adaugat la data 1 noiembrie 2018

Ministerul Finanțelor Publice a aprobat formularele standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare, precum și formularul de raport al procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii pe care autoritățile/entitățile contractante le utilizează la finalizarea fazelor procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor.

Ordin nr. 1581