consultare-publica-agentia-nationala-pentru-achizitii-publice

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică - Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Adaugat la data 29 noiembrie 2017

Agenția Națională pentru Achiziții Publice supune spre consultare publică:

  • documentația de atribuire pentru execuție lucrări care include modelul de contract de lucrări;

http://anap.gov.ro/web/model-contract-pentru-executie-lucrari-aferent-documentatiei-de-atribuire/

  • documentația de atribuire pentru furnizarea de produse care include modelul de contract de furnizare produse;

http://anap.gov.ro/web/model-contract-pentru-furnizarea-de-produse-aferent-documentatiei-de-atribuire/

  • documentația de atribuire pentru servicii intelectuale care include modelul de contract de furnizare produse;

http://anap.gov.ro/web/model-contract-pentru-servicii-intelectuale-aferent-documentatiei-de-atribuire/

  • documentația de atribuire pentru servicii proiectare care include și modelul de contract.

http://anap.gov.ro/web/model-contract-pentru-servicii-proiectare-aferent-documentatiei-de-atribuire/

Materialele pot fi consultate pe site-ul www.achizitiipublice.gov.ro sau accesând următoarele link-uri:

  1. https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/72/1;
  2. https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/76/1;
  3. https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1;
  4. https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/77/1

Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conţinutul acestor proiecte, le vor transmite la adresa de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro pănă în luna decembrie 2017.